Menu

Ai Chơi Cá Cược Thể Thao Ảo Thị Được Tặng 4 triệu nhé

Rate this post

the thao ao cmd368

1.    Khuyến mãi này chỉ dành cho Thành Viên Mới có lần gửi tiền đầu tiên vào THỂ THAO ẢO và có hiệu lực từ ngày 05/01/2018, 00:00

(GMT + 8) cho đến khi nhận được thông báo.

2.    Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

3.    Tiền tệ, gói khuyến mãi, mức nạp tối thiểu, tiền thưởng tối đa và doanh thu yêu cầu được minh họa phía dưới:

Tiền TệGói Khuyến MãiMức Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
VNDGói 1 (30%)200.0002.000.000x18
Gói 2 (50%)400.0002.000.000x20

 

           **Lưu Ý: Các thành viên phải bắt đầu nhận thưởng từ Gói 1 sau đó mới có thể tiếp tục nhận thưởng của Gói 2 chương trình 

           khuyến mãi.

4.    Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia khuyến mãi này mỗi gói một lần duy nhất trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

5.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” Thưởng Chào Mừng 

           Thể Thao Ảo “ Vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn và yêu cầu Gói 1 hoặc Gói 2, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Thể Thao Ảo

trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu của bạn được xét duyệt thành công.

Ví dụ:

Trích dẫn: “Chào Mừng Thể Thao Ảo”

Nội dung: Tên tài khoản CMD368 – XXX

Yêu cầu khuyến mãi: Gói 1 – 30%

6.    Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường Thể Thao Ảo ngay sau khi tiền khuyến mãi được cập nhật thành công.

7.    Thành viên cần phải hoàn thành điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi là tiền gửi cộng với tiền thưởng dựa theo số lần yêu cầu

của Gói 1 hoặc Gói 2 tại Thể Thao Ảo.

Ví dụ:

Lần nạp tiền đầu tiên: 600.000VND + Gói 1 – 30% (180.000VND)

Điều kiện: (600.000 + 180.000) x 18 = 14.040.000VND

8.    Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này, thì tất cả tiền thưởng và

tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

9.    Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *