Menu

Liên Tục khuyến mãi khi chơi casino

5 (100%) 1 vote

casino cmd368

1.    Khuyến mãi này chỉ dành cho Thành Viên Cũ đã nạp tiền vào SẢNH CASINO TRỰC TUYẾN và có hiệu lực từ ngày 01/11/2016, 00:00

(GMT + 8) cho đến khi nhận được thông báo.

2.    Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

3.    Tiền tệ, mức nạp tối thiểu, tiền thưởng tối đa và doanh thu yêu cầu được minh họa phía dưới:

Tiền TệTuần Diễn RaMức Nạp Tối ThiểuTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
VND01 – 07 Tháng Chín100.0001.000.000x15
08 – 14 Tháng Chín
15 – 21 Tháng Chín
22 – 28 Tháng Chín

4.    Thành viên có thể nạp tiền để nhận khuyến mãi này giới hạn mỗi tuần một lần trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

5.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : “Thưởng Tái Nạp 

           Casino 20%” Vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 và Ví Casino bạn muốn nhận thưởng, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Casino

mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu của bạn được xét duyệt thành công.

Ví dụ:

Trích dẫn: “Thưởng Tái Nạp Casino 20%”

Nội dung: Tài khoản CMD368 – XXXX

Số tiền nạp – XXXX

Ví Casino: AB – HG – GD – GP – PT – OG hoặc AG

***Vui lòng chú ý, khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Sảnh Casino mà bạn đã chọn thì không thể thay đổi được nữa.

6.    Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại Sảnh Casino ngay sau khi được cập nhật thành công.

7.    Thành viên cần phải hoàn thành điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi là tiền gửi cộng với tiền thưởng nhân 15 lần (x 15)

trước khi rút tiền.

Ví dụ:

Số tiền nạp: 2.000.000VND + khuyến mãi 20% (400.000VND)

Điều kiện: (2.000.000 + 400.000) x 15 = 36.000.000VND

8.    Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này,

thì tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

9.    Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *